ข้อมูลภาพ วิธีการก่อสร้างอาคาร โดยกองแบบแผน

  • 0 ตอบ
  • 1047 อ่าน


ข้อมูลภาพ วิธีการก่อสร้างอาคาร โดยกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
การรวบรวมและเรียบเรียงภาพรวมทั้งเขียนคําบรรยาย ประกอบ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งที่มีและไม่มีประสบการณ์ในการทํางานหน้างานก่อสร้างได้เรียนรู้วิธีการก่อสร้างอาคารจากภาพถ่ายหน้างาน ก่อสร้างซึ่งแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทํางาน การเตรียมการแก้ไขปัญหาของงานแต่ละอย่าง เช่น การเสียบเหล็กเสริมเพื่อต่อกับส่วนของอาคารที่จะหล่อคอนกรีตในภายหลัง   การเสียบเหล็ก เสริมไว้เพื่อก่ออิฐ  การเตรียมงานไว้สําหรับงานวิศวกรรมระบบ เป็นต้น  รวมทั้งแสดงขั้นตอน การทํางานบางอย่างซึ่งไม่ปรากฏในแบบและรายการแต่จะต้องทําตามหลักวิชา เช่น การเท คอนกรีตหยาบรองใต้พื้นที่ใช้ดินเป็นแบบ ก่อนผูกเหล็กเสริมที่ต้องเสริมเหล็กจํานวนมากหรือการ ใส่แผ่นยางกันน้ําบริเวณรอยต่อคอนกรีตของพื้นหรือผนังชั้นใต้ดิน เป็นต้นDOWNLOAD