ตาราง หน้าตัดเหล็กรูปพรรณ และคุณสมบัติของหน้าตัดเหล็ก โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช

  • 0 ตอบ
  • 1312 อ่าน


ตาราง หน้าตัดเหล็กรูปพรรณ และคุณสมบัติของหน้าตัดเหล็ก โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช
หน้าตัดเหล็กรูปพรรณ และคุณสมบัติของหน้าตัดเหล็กชนิดต่างๆ  ในรูปแบบของตาราง
ประกอบด้วย
-หน้าตัด W หรือ H
-หน้าตัด S หรือ I
-หน้าตัด T
-หน้าตัดรางน้ำ
-หน้าตัดฉากขาเท่ากัน
-หน้าตัดฉากขาไม่เท่ากัน
-หน้าตัดเหล็กรูปตัว C ชนิดรีดเย็น
-หน้าตัดเหล็กรางน้ำชนิดรีดเย็น
-หน้าตัดท่อกลม
-หน้าตัดท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส
-​หน้าตัดท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าDOWNLOAD