หมอบ้าน คู่มือดูแลรักษาบ้านด้วยตัวเอง โดย การเคหะแห่งชาติ

  • 0 ตอบ
  • 970 อ่าน


หมอบ้าน คู่มือดูแลรักษาบ้านด้วยตัวเอง โดย การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หมอบ้าน เป็นคู่มือดูและรักษาบ้านด้วยตนเอง ที่ การเคหะแห่งชาติ ได้จัดทำขึ้นมาเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลและรักษาบ้าน โดยการตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับบ้าน โดยผู้ชำนาญ
DOWNLOAD