การประเมินความแข็งแรงโครงสร้างทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก(FWD)

  • 0 ตอบ
  • 496 อ่าน


การประเมินความแข็งแรงโครงสร้างทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก (Falling Weight Deflectometer, FWD)สําหรับงานออกแบบซ่อมบำรุงถนนด้วยวิธีเชิงกล (Mechanistic Design) โดย กรมทางหลวงชนบท
ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 75 หน้า ขนาด 3 MB