คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

  • 0 ตอบ
  • 437 อ่าน


คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook) จัดทำโดย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เขียนโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล จิรวัชรเดช
                 สาขาวิศวกรรมโยธา สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จัดทำโดย  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 50 หน้า ขนาด 2MB