มาตรฐานการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร

  • 0 ตอบ
  • 311 อ่าน​มยผ. 1552-51 มาตรฐานการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551ดูและDOWNLOAD ไฟล์.PDF จำนวน 72 หน้า ขนาด 6 MB