การออกแบบความหนาโครงสร้างชั้นทางของถนนคอนกรีต โดย กรมทางหลวง

  • 0 ตอบ
  • 357 อ่าน


การออกแบบความหนาโครงสร้างชั้นทางของถนนคอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement Design) โดย ส่วนออกแบบและแนะนําโครงสร้างชั้นทาง สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง
​ดูและDownload  ไฟล์ .pdf จำนวน 31 หน้า ขนาด 533KB