แบบโรงจอดรถ ไฟล์ CAD

  • 0 ตอบ
  • 620 อ่าน
แบบโรงจอดรถ ไฟล์ CAD
« เมื่อ: เมษายน 10, 2019, 03:41:03 PM »


แบบโรงจอดรถ ไฟล์ CAD โดย ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำแบบอาคารสิ่งก่อสร้างของสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในรูปแบบ AutoCAD file  ที่จะสามารถใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการออกแบบ หรือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายนอกหรือจ้างเอกชน เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ออกแบบ ในการออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่อไป

Download ไฟล์ .rar ขนาด 673 KB