แบบการปลูกหญ้าแฝกป้องกันเชิงลาดถนน

  • 0 ตอบ
  • 234 อ่าน


แบบการปลูกหญ้าแฝกป้องกันเชิงลาดถนน (VETIVER GRASSING FOR HIGHWAY SLOPE PROTECTION) โดย สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง​ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 1 หน้า ขนาด  1 MB