อบต.แม่ลอย อ.เทิง จ.ชร รับโอนย้ายนายช่างไฟฟ้าปง./ชง.และนักวิชาการศึกษา ปก./ชก.

  • 0 ตอบ
  • 755 อ่าน
อบต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย รับโอนย้าย ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
(โทร 053-178580)