การบ่มคอนกรีต โดยทั่วไป 7 วันเพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องบ่มถึง 28 วัน

  • 0 ตอบ
  • 381 อ่าน


การบ่มคอนกรีต โดยทั่วไป 7 วันเพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องบ่มถึง 28 วันโดยเฉพาะงานก่อสร้าง ที่มีผลกระทบต่อการจราจร และให้แยกระหว่างการบ่มคอนกรีตหน้างานก่อสร้างกับการเก็บตัวอย่างคอนกรีต เพื่อเอาไปทดสอบ ซึ่งมาตรฐานการทดสอบ จะอ้างอิงผลทดสอบที่อายุแท่งตัวอย่างคอนกรีต 28 วัน แยกให้ได้ อย่าจับ 2 เรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกัน ในงานก่อสร้างถนนราชการคิดค่าบ่มคอนกรีตให้ผู้รับจ้าง 7 วันเท่านั้น ไม่ได้ คิด 24 วัน

สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai