อยากทราบวิธีการหา error การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทียบแบบ คิดยังไงครับ

  • 0 ตอบ
  • 584 อ่าน
อยากทราบวิธีการหา error การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณใช้งานจริงเทียบแบบ คิดยังไงครับ

ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร

ปริมานที่ใช้จริง   - ปูน 882 ถุง
                - ทราย 167,400 กิโลกรัม
                - หิน 219,400 กิโลกรัม

ผสมใส่รถโม้ 6 ล้อ -ปูน 5 ถุง
                       -ทราย 3600 กิโลกรัม
                       -หิน 4600 กิโลกรัม