โปรแกรมออกแบบรางระบายน้ำ โดยช่างกุ้ง นครสวรรค์

  • 1 ตอบ
  • 1430 อ่าน


โปรแกรมออกแบบรางระบายน้ำ RC DITCH V.1 โดยช่างกุ้ง ชัยสิทธิ์  เปี่ยมสุข
โปรแกรมเพื่อไว้ออกแบบรางระบายน้ำในเขตชุมชน
เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U สามารถออกแบบฝาปิดได้สองแบบ 1.)ฝาตะแกรงเหล็ก ( Grating ) และ 2.) ฝา ค.ส.ล.
สามารถออกแบบรางระบายน้ำขนาดไม่เกิน 2.00x2.00 เมตร และรับหนัก( LOAD )ลงเพลาไม่เกิน 5 Tons.
ซึ่งในเวอร์ชั่น V.1 ยังไม่ได้นำปริมาณพื้นที่รับน้ำมาเป็นข้อกำหนดในการออกแบบ ซึ่งในอนาคตผมจะพัฒนาโปรแกรมให้ใช้งานครบทุกฟังชั่นตามเกณฑ์การกำหนดของ อปท.

DOWNLOAD

เป็นความรู้มากเลยค่ะขอบคุณสำหรับความรู้มากเลยค่ะ

สูตรบาคาร่า