แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอีสาน 3 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

  • 0 ตอบ
  • 640 อ่าน


แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอีสาน 3 (สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย1015.20 ตร.ม.) โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง



DOWNLOAD