อบต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย รับโอนย้าย นายช่างไฟฟ้า และ นักวิชาการศึกษา

  • 0 ตอบ
  • 876 อ่าน
อบต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย รับโอนย้าย ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
(โทร 053-178580)