แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 3 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

  • 0 ตอบ
  • 514 อ่าน


แบบ ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 3 (สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย:1015.20 ตร.ม.) โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
DOWNLOAD