โปรแกรมคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K) V.2561(2) ปรับปรุงใหม่ โดยช่างอ่าง

  • 0 ตอบ
  • 1428 อ่านโปรแกรมคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K) V. 2561(2)  จัดทำโดย ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า  ซึ่งช่างอ่าง เผยแพร่ทาง Facebook โดยได้ปรับปรุงโปรแกรม KLocal V.2561(2)
รายละเอียดในการปรับปรุง ดังนี้
1.เพิ่มคำอธิบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ วันเปิดซอง
2.เพิ่ม พ.ศ. ที่ใช้ในการคำนวณ
3.ให้สามารถกรอกข้อมูลเองได้ หากมีงวดงานเกินกว่าที่กำหนดให้ในโปรแกรม
4.เพิ่มการแจ้งเตือน ให้รอดัชนีเดือนส่งงานประกาศ ก่อนการคำนวณ
5.ปรับปรุงตารางการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานก่อสร้างบางส่วน

DOWNLOAD