VDO อธิบาย ว่าป้ายโครงการก่อสร้าง สามารถคิดราคาให้ผู้รับจ้างได้หรือไม่

  • 0 ตอบ
  • 2380 อ่าน
*

yotathai

  • นิ่งหลับ ขยับแดก
  • *****
  • 90
  • เจ้าชู้ หลายใจ นิสัยเลว
    • ดูรายละเอียด
    • โยธาไทย
ป้ายโครงการก่อสร้าง สามารถคิดเป็นค่างานต้นทุนได้
ทั้งป้ายชั่วคราวแล้วป้ายถาวร

หนังสือ มท 0808.2/ว897 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่องการสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดให้ อปท.ทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง
สำหรับโครงการก่อสร้างที่เกิน 100,000 บาท
โดยให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือ มท0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547

ป้ายโครงการก่อสร้าง เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง
การคิดราคาค่าป้าย คิดอย่างไร ต้องไปดูหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง
ในหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 44 , 50 , 55 เวอร์ชั่น 1 (มีนาคม 2550)
ค่าป้ายชื่องานและป้ายเตือนต่างๆ ซึ่งเป็นป้ายชั่วคราว ค่าป้ายอยู่ในค่าอำนวยการก่อสร้าง
ส่วนป้ายถาวร อยู่คู่กับงานก่อสร้าง ก็สามารถคิดเป็นค่างานต้นทุน คูณ Factor ได้ตามปกติ

ตั้งแต่หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 55 เวอร์ชั่น 2 (พ.ย. 2559) แจ้งเวียน มีนาคม 60
ค่าป้ายชื่องานและป้ายเตือนต่างๆ ซึ่งเป็นป้ายชั่วคราว ถูกตัดออกจากค่าอำนวยการก่อสร้าง
จึงต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้รับจ้างได้ ในส่วนอื่นแทน

โดยสรุป
ป้ายชั่วคราว และ ป้ายถาวร คิดตามค่าใช้จ่ายจริง แล้ว คิดเป็นค่างานต้นทุน x Factor F
แต่ต้องเขียนรูปแบบของป้าย ไว้ในแบบแปลน กรรมการจะได้สามารถคิดราคากลางได้อย่างถูกต้อง
และ เพื่อป้ายชั่วคราวและป้ายถาวร จะได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญา

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 05, 2018, 05:52:55 AM โดย yotathai »
หน้าตาไม่ดี แต่พี่ก็จน
https://www.facebook.com/yotathai