หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย ในงานก่อสร้างอาคาร

  • 0 ตอบ
  • 1116 อ่าน


หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย ในงานก่อสร้างอาคาร ของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560DOWNLOAD