ขอบเขตการทำงาน ของวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามข้อบังคับสภาวิศวกร

  • 0 ตอบ
  • 696 อ่าน


ขอบเขตการทำงาน ของวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามข้อบังคับสภาวิศวกร
​ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.2551
ขอบเขตและความสามารถแบ่งตามประเภทของงานดังนี้
1.อาคาร
2.อาคารศาธารณะ
3.คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น หรือยุ้งฉาง
4.โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง หรือศาสนวัตถุ เช่น พระพุทธรูป หรือเจดีย์
5.โครงสร้างสะพาน
6.ท่าเทียบเรือหรืออู่เรือ
7.ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จหรือคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จรูป
8.เสาเข็มคอนกรีต
9.งานเสริมความมั่งคงของฐานราก
10.นั่งร้านหรือค้ำยันชั่วคราว
11.แบบหล่อคอนกรีตสำหรับเสาหรือคาน
12.โครงสร้างใต้ดินส่ิงก่อสร้างชั่วคราว กำแพงกันดิน คันดินป้องกันน้ำ หรือคลองส่งน้ำ
13.โครงสร้างของระบบขนส่งสาธารณะ ทางรถสาธารณะ หรือทางวิ่งสนามบิน
14.ทางรถไฟ ทางรถรางสาธารณะ ทางหลวง ทางสาธารณะ หรือทางวิ่งสนามบิน
15.เขื่อน ผ่าย อุโมงค์ ท่อระบายน้ำ หรือระบบชลประทาน
16.โครงสร้างที่มีการกักกของไหล เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน อุโมงค์ส่งน้ำ หรือระว่ายน้ำ
17.ท่อส่งน้ำ ท่อระยายน้ำ หรือช่องระบายน้ำ และมีโครงสร้างรองรับ
18.ระบบชลประทาน
19.ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
20.อัฒจันทร์
21.โครงสร้างสำหรับใช้ในการรับส่งหรือติดตั้งอุปกรณ์รับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์

ดูและDownload
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 11, 2018, 09:39:20 AM โดย Yotathai.com »