ต้องการย้ายสับเปลี่ยนผอ.กองช่าง เทศบาลเมืองพิจิตร

  • 0 ตอบ
  • 1258 อ่าน
 ต้องการย้ายสับเปลี่ยนผอ.กองช่าง (ระดับกลาง)เทศบาลเมืองพิจิตร ติดต่อ 086- 44672810