รายละเอียดการคำนวณอัตราราคางาน Operating Cost งานชลประทาน

  • 0 ตอบ
  • 601 อ่าน


รายละเอียดการคำนวณอัตราราคางาน Operating Cost งานชลประทาน เป็นเอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม.6 ก.พ. 2550 ​
เป็นเอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม.6 ก.พ. 2550 เป็นส่วนที่ไม่ได้เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบ โยธาไทย เห็นว่ามีประโยชน์ เลยขอนำมาเผย
DOWNLOAD