จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน มีที่ไหนรับโอนบ้างคะ จังหวัดแพร่

  • 0 ตอบ
  • 1312 อ่าน
รบกวนค่ะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หรือตำแหน่งเกื้อกูลในจังหวัดแพร่ที่ไหนรับโอนบ้างคะ