กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือการกำหนดค่าจูงใจผู้ปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร้อยละ5

  • 0 ตอบ
  • 548 อ่าน


ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/014609 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือ การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องการกำหนดค่าจูงใจผู้ปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นร้อยละ 5% ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคากลางงานก่อสร้างนั้นDOWNLOAD