คู่มือ การดำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Guideline)

  • 0 ตอบ
  • 272 อ่าน


คู่มือ การดำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Guideline) โดยกลุ่มนโยบายจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ กรมบัญชีกลางDOWNLOAD