คู่มือการใช้ 1001 bit extension ของ โปแกรม Sketchup ไฟล์ PDF ฉบับภาษาอังกฤษ

  • 0 ตอบ
  • 2060 อ่าน


คู่มือการใช้ 1001 bit extension ของ โปแกรม Sketchup ไฟล์ PDF ฉบับภาษาอังกฤษ
1001 bit เป็นเครื่องมือสร้าง องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  เช่น บันได , หน้าต่าง, ประตู , หลังคา, ไม้ พื้น ฯลฯ ) ภายในไม่กี่นาที คู่มือนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษ ไฟล์ PDF  จำนวน 87 หน้าDOWNLOAD