กรณีค่า k /ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย คดีหมายเลขแดงที่ 1212/2559

  • 0 ตอบ
  • 4239 อ่าน


กรณีค่า k  /ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย คดีหมายเลขแดงที่ 1212/2559

“กรณี ค่า k ที่ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัย คดีหมายเลขแดงที่ 1212/2559 ว่า มติ ครม 22 สิงหาคม 2532 มิได้กำหนดบังคับให้หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk) ไว้ในสัญญาที่เอกชนทำกับหน่วยงานของรัฐทุกสัญญา แต่ให้หน่วยงานใช้ดุลพินิจ ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่นำสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ ครม มาใช้ ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

ถ้าอ่านคำวินิจฉัยแต่เพียงเท่านี้ โดยไม่อ่านหรือศึกษาคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดให้ตลอด ผู้อ่านย่อมเข้าใจโดยสุจริตว่า เป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานที่เลือกจะทำสัญญาค่า K หรือไม่ทำก็ได้

แต่ข้อเท็จจริง ในคดีนี้ คือผู้รับจ้างเป็นฝ่ายฟ้องคดี เนื่องจากผู้รับจ้างเป็นฝ่ายต้องได้”รับเงินเพิ่ม”จากหน่วยงาน เพราะค่าดัชนีที่คำนวณได้มีค่ามากกว่า 1.04 แต่หน่วยงานและผู้รับจ้างมิได้ตกลงทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) แต่อย่างใด รวมถึงหน่วยงานมิได้ประกาศเชิญชวนโดยระบุว่าจะทำสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้มาตั้งแต่ต้น ซึ่งผู้รับจ้างมิได้ทักท้วงและขอแก้ไขสัญญาจ้างแต่อย่างใด ดังนั้นจึงวินิจฉัยให้หน่วยงานไม่ต้อง”จ่ายเงินเพิ่ม”ตามที่ผู้รับจ้างฟ้อง

ศาลท่านวินิจฉัยไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดเป็นคดี

ดังนั้น ไม่ใช่เป็นเหตุอ้าง เพื่อเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดทางละเมิด กรณีหน่วยงานไม่ทำสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า k) หากค่าดัชนีมีค่าน้อยกว่า 0.96 แล้วหน่วยงานไม่สามารถ”เรียกเงินคืน”จากผู้รับจ้าง

จึงขอฝากเรียนด้วยความเป็นห่วงว่า แนวคิดและข้อสรุปว่า “ไม่ทำก็ได้ ไม่ทำก็ไม่ผิด” ลองไตร่ตรองดูอีกทีครับ

ไม่ต้องเชื่อที่ผมบอก โปรดอ่านคำวินิจฉัยฉบับเต็ม แล้วตรึกตรอง

>>> ช่างกัน (วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์) <<<
บางปะกง
21/3/61


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Download คำพิพากษา
Download 1
Download 2

➖➖➖➖➖➖
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2018, 09:10:11 AM โดย Yotathai.com »