แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

  • 0 ตอบ
  • 781 อ่าน


แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Specification of Natural Rubber Modified Soil Cement Base Course) ของกรมทางหลวงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
DOWNLOAD