เอกสารคำสอนวิชาการสำรวจ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • 0 ตอบ
  • 529 อ่าน


เอกสารคำสอนวิชาการสำรวจ 1 (Surveying 1)ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นเอกสารประกอบการเรียน วิชาการสำรวจ 1 (Surveying 1) ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เนื้อหาประกอบ ด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การวัดและความคลาดเคลื่อน
บทที่ 3 ทิศทางและการวัดมุม
บทที่ 4 การวัดระยะทาง
บทที่ 5 งานวงรอบ
บทที่ 6 งานระดับ
บทที่ 7 แผนที่และเส้นชั้นความสูง
บทที่ 8 พื้นที่และปริมาตรDOWNLOAD