บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2561 สำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบ สพฐ

  • 0 ตอบ
  • 1263 อ่าน


บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2561 สำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบในสังกัด สพฐ.
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2561 สำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบในสังกัด สพฐ.
ประกอบด้วย
-งานโครงสร้างวิศวกรรม
-งานสถาปัตยกรรม
-งานระบบสุขาภิบาล
-งานระบบไฟฟ้า
-งานครุภัณฑ์

โดย ​กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานDOWNLOAD