แนวทางการดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน โดยกรมที่ดิน

  • 0 ตอบ
  • 870 อ่าน


แนวทางการดำเนินการตามนโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง​ โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยดูและDOWNLOAD ไฟล์ .pdf จำนวน 68 หน้า ขนาด 3 MB