ขยายเขตประปาหมู่บ้าน คิดจากงานไหนครับ

  • 0 ตอบ
  • 83 อ่าน
จะขยายเขตท่อ 4" ยาว 1,000 เมตร เราจะคิดจากหลักเกณฑ์ ตัวไหนครับ
ลองดูในงานชล ข้อ 15 คิดให้ 15% ในส่วนของค่าแรง สงสัยว่าเราต้องคิดค่าขุดดินไหม