แนวทางการใช้งานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สำหรับประเทศไทย โดยสมาคมสถาปนิกสยาม

  • 0 ตอบ
  • 829 อ่าน


แนวทางการใช้งานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สำหรับประเทศไทย (Thailand BIM Guideline ) ฉบับปี พ.ศ.2558 โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์DOWNLOAD