Rai Thai Area แอพคำนวณพื้นที่ มาตราไทย แสดงในหน่วย ไร่-งาน-ตารางวา Free Download

  • 0 ตอบ
  • 1992 อ่าน


Rai Thai Area แอพคำนวณพื้นที่ มาตราไทย ซึ่งผลลัพธ์จะแสดงในหน่วย ไร่-งาน-ตารางวา  Free Download
ในส่วนของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 4 โปรแกรมย่อย ได้แก่

1.คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม
2.คำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม
3.คำนวณผลรวมพื้นที่
4. แปลงหน่วยพื้นที่

*** รองรับแอนดรอยเวอร์ชั่น 3.0 ขึ้นไป ***

แอพRai Thai Area นี้ออกแบบมาให้รองรับ 2 ภาษาคือไทยกับอังกฤษ หมายความว่าหากคุณติดตั้งภาษาในเครื่องเป็นภาษาไทย ภาษาที่ปรากฎในแอพก็จะเป็นภาษาไทย แต่ถ้าคุณติดตั้งภาษาในเครื่องเป็นภาษาอังกฤษภาษาในแอพก็จะเป็นภาษาอังกฤษด้วย

DOWNLOAD