คู่มือการใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8 ภาษาไทย

  • 0 ตอบ
  • 859 อ่าน


คู่มือการใช้งานโปรแกรม  Google SketchUp Pro 8 ภาษาไทย เขียนโดย คุณนาวินทร์ สมประสงค์
การใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8  คู่มือนี้เป็นภาษาไทย ซึ่งเขียน โดย คุณนาวินทร์ สมประสงค์ ไฟล์.PDF จำนวน 33 หน้า เนื้อหาในคู่มือนี้จะเป็นการใช้งานเบื้องต้น เหมาะสำหรับ สำหรับวิศวกร , นายช่าง,ผู้เขียนแบบ และผู้ที่เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Google SketchUp  ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี
ขอขอบคุณ คุณนาวินทร์ สมประสงค์ 


DOWNLOAD