หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

  • 0 ตอบ
  • 1140 อ่าน


หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560
-ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

-แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

-หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

-หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

-​หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานชลประทาน

DOWNLOAD