อบต.คูบางหลวง รับโอนย้าน จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน กับ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

  • 0 ตอบ
  • 730 อ่าน
อบต.คูบางหลวง ต.คูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
 รับโอนย้าย ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 1 อัตรา
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 1 อัตรา
ติดต่อ 0957570552