วิดีโอการสอนจากตัวอย่างในหนังสือ SketchUp 2017 + V-Ray 3 ของบริษัท โปรวิชั่น จำก

  • 0 ตอบ
  • 509 อ่าน


วิดีโอการสอนจากตัวอย่างในหนังสือ SketchUp 2017 + V-Ray 3 ของบริษัท โปรวิชั่น จำกัด
ตอนที่ 1 ส่วนประกอบหน้าจอ และการเริ่มต้นใช้งาน
ตอนที่ 2 การสร้างโมเดลโซฟาด้วยเครื่องมือ Rectangle และ Line
ตอนที่ 3 การติดตั้ง และใช้งาน Plugin
ตอนที่ 4 การสร้างโมเดลโต๊ะด้วยเครื่องมือ Move
ตอนที่ 5 การสร้างโมเดลโคมไฟเพดานด้วยเครื่องมือ Rotate
ตอนที่ 6 การสร้างโมเดลเก้าอี้ด้วยเครื่องมือ Follow Me
ตอนที่ 7 Workshop การสร้างโคมไฟติดเพดาน
ตอนที่ 8 Workshop การสร้างชุดเก้าอี้และโต๊ะทำงาน
ตอนที่ 9 Workshop การสร้างเก้าอี้สำนักงาน
ตอนที่ 10 Workshop การสร้างโมเดลจากรูปภาพหรือ Match Photo
ตอนที่ 11 Workshop การสร้างเก้าอี้เปลี่ยนสีได้ Dynamic Component
ตอนที่ 12 Workshop การสร้างตู้ 4 ชั้นแบบมีลิ้นชักเลื่อนเข้าออกได้ Dynamic Component
ตอนที่ 13 Workshop การสร้าง Scene และ Animation
ตอนที่ 14 Workshop การสร้างพื้นผิววัสดุใหม่และการเรนเดอร์วัตถุ
ตอนที่ 15 Workshop การสร้างดวงไฟแบบต่างๆด้วย V-Ray

เป็นวิดีโอประกอบการสอนจากหนังสือ SketchUp 2017 + V-Ray
ของบริษัท โปรวิชั่น จำกัด (ผู้เขียน : นาย ภาสกร พาเจริญ)
หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติิมได้ที่ >>เว็บไซต์ของบริษัท โปรวิชั่น จำกัด<<

ดูวีดีโอ <คลิก