เอกสารการสอน เรื่อง การควบคุมงานก่อสร้าง โดย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

  • 0 ตอบ
  • 924 อ่าน


เอกสารการสอน เรื่อง การควบคุมงานก่อสร้าง โดย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
เนื้อหาหน่วยที่ 1 หน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
เนื้อหาหน่วยที่ 2 การเตรียมงานก่อสร้าง
เนื้อหาหน่วยที่ 3 งานฐานราก
เนื้อหาหน่วยที่ 4 งานโครงสร้าง
เนื้อหาหน่วยที่ 5 งานระบบ
เนื้อหาหน่วยที่ 6 งานส่วนประกอบอาคาร
เนื้อหาหน่วยที่ 7 งานตกแต่ง
เนื้อหาหน่วยที่ 8 จิตวิทยา ​DOWNLOAD