คู่มือสถาปนิก 2547 โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • 0 ตอบ
  • 897 อ่าน


คู่มือสถาปนิก 2547 โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
คู่มือสถาปนิก 2547 เล่มนี้ ได้ปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ และเนื้อหา ไปจากคู่มือสถาปนิก 2537 ไปอย่างมาก ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้สามารถนำเสนอข้อมูลถึงผู้ใช้คู่มือสถาปนิก กลุ่มต่างๆได้อย่างกว้างขวาง คู่มือสถาปนิก 2547 นี้แบ่งเป็น 4 หมวด คือ

1.สถาปนิกและวิชาชีพสถาปัตยกรรม
2.สำนักงานสถาปนิก
3.การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
4.สถาปนิกและเอกสารที่เกี่ยวข้องDOWNLOAD