กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91

แบบก่อสร้าง กุฏิเจ้าอาวาส แบบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการแบบมาตรฐานอาคารศาสนาเพื่อประชาชน


92

นายก อบต. ดำรงตำแหน่งขณะประกันความชำรุดของงาน  เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่
 (บทความเผยแพร่ ในคอลัมน์ “ก้าวสู่สังคมธรรมาภิบาลกับศาลปกครอง”
หนังสือพิมพ์ อปท. นิวส์)
 ​โดย สํานักวิจัยและวิชาการ ศาลปกครอง93

VDO หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
คิดค่าวิศวกรควบคุมงานให้ผู้รับจ้าง อย่างไรหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คิดค่าวิศวกรควบคุมงานให้ผู้รับจ้าง อย่างไร สนใจอบรมราคากลาง คลิก http://training.yotathai.com/con-k.html
----------------------------
https://yotathai.link/member <สมัครสมาชิกโยธาไทย 500/ปี
https://yotathai.link/office <ติดต่อทีมงานโยธาไทย (Line@)
https://yotathai.link/training <สมัครอบรมกับโยธาไทย
https://yotathai.link/chat <กลุ่มสนทนาโยธาไทย(ฟรี)
https://yotathai.link/news <รับข่าวสารจากโยธาไทย(ฟรี)
เชิญบรรยาย ที่หน่วยงาน โทร.097-919-1001

94

ระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้างทาง (Quality Control System, QCS.)
งานก่อสร้างของสำนักในส่วนกลาง โดยกรมทางหลวงชนบท

95

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 377 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
96


ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563

97

VDO ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน แบบไหนเป็นงานจ้างก่อสร้าง


ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน แบบไหนเป็นงานจ้างก่อสร้าง
> สนใจอบรม ราคากลาง และ ค่า K training.yotathai.com/con-k
----------------------------
https://yotathai.link/member <สมัครสมาชิกโยธาไทย 500/ปี
https://yotathai.link/office <ติดต่อทีมงานโยธาไทย (Line@)
https://yotathai.link/training <สมัครอบรมกับโยธาไทย
https://yotathai.link/chat <กลุ่มสนทนาโยธาไทย(ฟรี)
https://yotathai.link/news <รับข่าวสารจากโยธาไทย(ฟรี)
เชิญบรรยาย ที่หน่วยงาน โทร.097-919-100198
แบบแปลน-แบบมาตรฐาน / แบบมาตรฐานระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ สิงหาคม 20, 2020, 03:17:21 PM »

แบบมาตรฐานระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม99
คู่มือเตรียมพร้อมรับอุทกภัย ก่อนน้ำมาให้เตรียมพร้อม
โดย กรมทรัพยากรน้ำ


100


VDO หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
คิดค่าวิศวกรควบคุมงานให้ผู้รับจ้าง อย่างไร

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คิดค่าวิศวกรควบคุมงานให้ผู้รับจ้าง
อย่างไร สนใจอบรมราคากลาง คลิก http://training.yotathai.com/con-k.html
----------------------------
https://yotathai.link/member <สมัครสมาชิกโยธาไทย 500/ปี
https://yotathai.link/office <ติดต่อทีมงานโยธาไทย (Line@)
https://yotathai.link/training <สมัครอบรมกับโยธาไทย
https://yotathai.link/chat <กลุ่มสนทนาโยธาไทย(ฟรี)
https://yotathai.link/news <รับข่าวสารจากโยธาไทย(ฟรี)
เชิญบรรยาย ที่หน่วยงาน โทร.097-919-1001หน้า: 1 ... 8 9 [10]