กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
ขอเชิญร่วมอบรมการใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา วันที่ 18-20 ธ.ค.62 จ.อุดรธานี
สอนโดย อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก)
สนใจอบรม http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิกสมัคร
0979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai คลิก


92


ขอเชิญอบรม การพิจารณาความหมายงานก่อสร้าง และแนวทางการจัดทำแบบแปลน การแบ่งงวดงาน การกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง การพิจารณาผลงานประเภทเดียวกัน การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง การเบิกค่าตอบแทน ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 16-17 ธ.ค.62 จ.ขอนแก่น
บรรยายโดย อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก)
http://training.yotathai.com/con.html <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai คลิก


93ขอเชิญอบรม หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง ของราชการและการใช้ค่า K รุ่นที่ 65
วันที่ 11-13 ธ.ค.62 จ.อุดรธานี บรรยายโดย อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) และ วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ (ช่างกัน)
https://www.yotathai.com/training/con-k-n63 <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai คลิก94


ขอเชิญอบรม หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง ของราชการและการใช้ค่า K รุ่นที่ 64
วันที่ 2-4 ธ.ค.62 จ.เชียงใหม่ บรรยายโดย อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก)
และ วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ (ช่างกัน)


https://www.yotathai.com/training/con-k-n63 <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


95
ความรู้งานช่าง / คู่มือ เติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ พฤศจิกายน 29, 2019, 03:40:45 PM »

คู่มือ เติมน้ำใต้ดินระดับตื้น จัดทำโดย กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิงหาคม 2562

http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก96
VDO วิศวกร/สถาปนิก ที่ผู้รับจ้าง ต้องจัดมาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง(ตามกฎหมายวิชาชีพ) ตามสัญญาก่อสร้างกับรัฐ คิดเป็นค่าใช้จ่าย อยู่ในส่วนของ ค่าอำนวยการก่อสร้าง (ค่าบริหารโครงการและบุคลากร)
http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก97ออกคุมงานก่อสร้าง 1 วัน หลายโครง มีสิทธิ์เบิกค่าตอบแทนได้ทุกโครงการ แต่รายงานควบคุมงานเขียนให้ชัดว่า โครงการไหน เข้าตรวจหน้างานก่อสร้าง เวลาไหน อย่ามั่ว อย่าเท็จ... จะติดคุก

http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก

98VDO ตัวอย่างใบอนุญาตภาคีพิเศษคุมงาน ในงานจ้างก่อสร้างของรัฐผู้ควบคุมงานที่เป็นคนของรัฐ ควบคุมงานตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้ควบคุมงานตามวิศวกรรมควบคุม ภาคีพิเศษคุมงานจึงไม่จำเป็นสำหรับคนของรัฐ(ฝ่ายผู้ว่าจ้าง) ยกเว้นการควบคุมงานที่หน่วยดำเนินการเองไม่ได้จ้างก่อสร้างhttp://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก

99
VDO ค่าตอบแทนตาม ว85 และหนังสือตอบข้อหารือ และการเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง กรณีหน่วยงานต้องจ่ายค่าตอบแทนช่วงที่ก่อสร้างเกินระยะเวลาตามสัญญา


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


100จัดซื้อ จัดจ้าง ยุค พรบ. อย่าทำตามใจ กฎหมายว่าอย่างไร ก็ปฏิบัติไปตามนั้น
อย่ารักชาติ จนขาดความเป็นธรรม แล้วติดคุก

http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก

หน้า: 1 ... 8 9 [10]