กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21ความรู้เรื่องของน้ำบาดาล THE STORY OF ROUNDWATER
โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

22
ความรู้งานช่าง / การสำรวจเพื่อการก่อสร้างแหล่งน้ำ
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ กันยายน 14, 2020, 04:02:52 PM »การสำรวจเพื่อการก่อสร้างแหล่งน้ำ
 โดย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม23
แบบแปลน-แบบมาตรฐาน / แบบก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ กันยายน 14, 2020, 04:01:25 PM »​แบบก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
โดย ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน24งานจ้างก่อสร้าง วันเริ่มทำงานตามสัญญา
ไม่จำเป็นต้องเป็นวันถัดจากวันเซ็นสัญญา
การทิ้งระยะตามสมควรเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมตัว
จะเกิดผลดีต่องานก่อสร้าง


25กฎกระทรวงฉบับที่ 10 ข้อ 1 วรรค 3 อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร
ทนไฟ เป็นส่วนใหญ่ ต้องแสดงรายการคำนวณ
ไม่เคยถูกยกเลิก ที่ถูกเพิ่มและถูกแก้ คือ วรรค 4

26ค่าขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างค่าขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
----------
สนใจอบรมราคากลางงานก่อสร้างและค่า k > training.yotathai.com/con-k
-----------
https://yotathai.link/member <สมัครสมาชิกโยธาไทย 500/ปี
https://yotathai.link/office <ติดต่อทีมงานโยธาไทย (Line@)
https://yotathai.link/training <สมัครอบรมกับโยธาไทย
https://yotathai.link/chat <กลุ่มสนทนาใน Line(ฟรี)
https://yotathai.link/news <รับข่าวสารผ่าน Line(ฟรี)
https://yotathai.link/club <กลุ่มปรึกษาปัญหาใน FB(ฟรี)
https://yotathai.link/shop <ร้านค้าโยธาไทย
https://yotathai.link/premix <ยางมะตอยโยธาพรีมิกซ์27
การควบคุมงานผิวทางพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต (Porous Concrete)
 ​โดย สำนักบำรุงทางและสำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท

30


มทช.(ท)501.15-2563 มาตรฐานวิธีการทดสอบหาปริมาณการแตกหักของวัสดุมวลรวม
เมื่อถูกบดทับ โดย กรมทางหลวงชนบทหน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10