กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/57099 ลว.12 ธันวาคม 2562 กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก22
ที่ กค (กวจ) 0405.4/57076 ลว.12 ธันวาคม 2562 กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ อบต.หนองม้า จ.ศรีสะเกษ เรื่อง การกำหนดค่าปรับในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก23
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2563  โดย ​กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 ใช้เป็นคู่มือสำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม ต่อเติม รื้อถอน อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นของสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
สพฐ.
จัดทำโดย ​กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก24ขอเชิญอบรม หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง ของราชการและการใช้ค่า K
รุ่นที่ 66  วันที่ 15-17 ม.ค.63 จ.เชียงราย
บรรยายโดย อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) และ วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ (ช่างกัน)
https://www.yotathai.com/training/con-k-n63 <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai คลิก


25

ขอเชิญร่วมอบรมการใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา วันที่13-15 ม.ค.63 จ.พิษณุโลก
สอนโดย อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก)

สนใจอบรม http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิกสมัคร
0979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai คลิก


26ขอเชิญร่วมอบรมการใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา วันที่ 8-10 ม.ค.63 จ.เชียงราย
สอนโดย อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก)

สนใจอบรม http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิกสมัคร
0979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai คลิก

27

แบบแปลนตามสร้าง กฎหมายบังคับ อาคาร 4 ประเภท
1. อาคารชุมนุมคน
2.อาคารสาธารณะ ขนาดใหญ่
3.อาคารสูง
4.อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
งานจ้างก่อสร้าง ของราชการ ผู้รับจ้างต้องส่งแบบแปลนตามสร้างพร้อมส่งมอบงานงวดสุดท้าย

http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


28
ความรู้งานช่าง / หอพัก ไม่ใช่อาคารสาธารณะ...
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ ธันวาคม 17, 2019, 10:10:43 AM »


หอพัก ไม่ใช่อาคารสาธารณะ...

http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


29


Factor F ใช้ ช่อง Factor F ช่องรวมในรูป Factor ใช้กรณีเงินกู้จากต่างประเทศ
ที่เก็บภาษีในอัตรา ร้อยละ 0


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


30
ความรู้งานช่าง / วัดต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ ธันวาคม 17, 2019, 09:50:41 AM »


วัดต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10