กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
11

วิธีการจัดทำเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง จัดทำโดย กรมยุทธโยธาทหารบก
http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


12
ความรู้งานช่าง / คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ ธันวาคม 25, 2019, 04:54:18 PM »

คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง โดย ฝ่ายวิศวกรรม สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1-16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


13

มยผ.8304-61 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2561


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


14

มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีต โดย กรมชลประทานhttp://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


15

คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาบาดาล แบบ 3 in 1 ขนาดอัตราการผลิต 2.5, 5 , 10 และ 20 ลบ.ม./ชม.(ฉบับปรับปรุง) ​โดย สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากร


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


16
ความรู้งานช่าง / ระบบเคเบิลใต้ดิน Underground Cable System
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ ธันวาคม 24, 2019, 04:56:08 PM »

ระบบเคเบิลใต้ดิน Underground Cable System โดย กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย
http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


17

คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง โดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานhttp://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก


18
ความรู้งานช่าง / หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ ธันวาคม 24, 2019, 04:51:47 PM »

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ฉบับบ พ.ศ.2555 จัดทำโดย สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร


สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ 3 สมาคม ประกอบด้วย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ออกหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ ผู้ตรวจสอบอาคาร และเจ้าของอาคาร ในการนำหลักเกณฑ์ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยใช้ในการใช้งานอาคาร มาใช้ในงานตรวจสอบอาคาร ประกอบด้วย
  • หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารสูง
  • หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
  • หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารชุมนุมคน
  • หลักเกณฑ์การตรวจสอบโรงมหรสพ
  • หลักเกณฑ์การตรวจสอบโรงแรม
  • หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารอยู่อาศัยรวม
  • หลักเกณฑ์การตรวจสอบโรงงาน
  • หลักเกณฑ์การตรวจสอบสถานบริการ
  • หลักเกณฑ์การตรวจสอบป้าย


http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิก19
ความรู้งานช่าง / คู่มือกระบวนการขุดลอก
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ ธันวาคม 23, 2019, 05:17:27 PM »
คู่มือกระบวนการขุดลอก โดย ​สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม20

ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.3/57097 ลว.12 ธันวาคม 2562 กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์

http://training.yotathai.com/ <คลิกสมัคร
0️979191001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai < คลิกหน้า: 1 [2] 3 4 ... 10