กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
คู่มือการเสริมเหล็ก
โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2
ความรู้งานช่าง / คู่มือการออกแบบ และวางผังชุมชน
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ ตุลาคม 23, 2020, 04:23:53 PM »


คู่มือการออกแบบ และวางผังชุมชน
โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3
ความรู้งานช่าง / การเทและอัดแน่นคอนกรีตโครงสร้าง เสา-คาน
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ ตุลาคม 23, 2020, 03:06:36 PM »
การเทและอัดแน่นคอนกรีตโครงสร้าง เสา-คาน โดย CPAC4
ความรู้งานช่าง / การเตรียมงานดินของงานฐานราก
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ ตุลาคม 23, 2020, 02:48:06 PM »
การเตรียมงานดินของงานฐานราก ชุดงานฐานราก โดย CPAC5
ความรู้งานช่าง / การตรวจสอบงาน ก่อนการเทคอนกรีตงานฐานราก
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ ตุลาคม 23, 2020, 02:29:09 PM »
การตรวจสอบงาน ก่อนการเทคอนกรีตงานฐานราก ชุดงานฐานราก
โดย CPAC6
ความรู้งานช่าง / การเยิ้มน้ำของคอนกรีต ดีหรือไม่ดี ?
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ ตุลาคม 23, 2020, 11:16:47 AM »

การเยิ้มน้ำของคอนกรีต ดีหรือไม่ดี ?
​Concrete Bleeding Good or Bad โดย CPAC
7
คู่มือปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
​โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง8
หนังสือราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน ปีงบประมาณ 2564
โดย ​กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
สำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนังสือราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน
โดย กองออกแบบ สพฐ. ใช้สำหรับประมาณราคาเบื้องต้นได้ครับ
แต่ การทำราคากลางงานก่อสร้างต้องสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
ตามเงื่อนไขที่หลักเกณฑ์ราคากลางกำหนดอีกครั้ง
9
ความรู้งานช่าง / แนวทางพัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวง
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathaitraining เมื่อ ตุลาคม 19, 2020, 04:57:08 PM »แนวทางพัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวง
โดย ​สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง10
ประกาศโอนย้ายงานราชการ / รับโอนตำแหน่งวิศวกร และนายช่างโยธาปฎิบัติงาน
« กระทู้ล่าสุด โดย ชนิตา เมื่อ ตุลาคม 19, 2020, 01:27:34 PM »
รับโอนตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 ตำแหน่ง และ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน 1 ตำแหน่ง ติดต่อ 096-670-8808 กองช่าง ช่างนุช
หน้า: [1] 2 3 ... 10