กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1


แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560DOWNLOAD
2


แบบก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่  3 ครอบครัว สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ ​ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชDOWNLOAD
3
ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder / รวม Download โปรแกรม SketchUp เวอร์ชั่น ต่างๆ
« กระทู้ล่าสุด โดย yotathai เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2017, 06:18:54 AM »
รวม Download โปรแกรม SketchUp เวอร์ชั่น ต่างๆ
http://www.sketchupbuilder.com/download.html
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html คลิก
4


SketchUp Pro 2018 เวอร์ชั่นล่าสุด มาพร้อมกับ Features ใหม่ พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้
ทาง SketchUp ปล่อยให้ดาวน์โหลด 2 เวอร์ชั่นด้วยกัน คือ
1.SketchUp Pro 2018
2.SketchUp Viewer 2018

Features ใหม่นี้หลักๆจะประกอบด้วย
-SmarterSection   สามารถตัดและระบายสีรูปตัดได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Extension เข้ามาช่วย
-Layout สามารถทำงานร่วมกับไฟล์ DWG
-Bim สามารถเพิ่มรายละเอียดข้อมูลของ ifc ได้หลายหลายมากขึ้น

​SketchUp Pro 2018 นี้สามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะเครื่อง 64 bit เท่านั้น

DOWNLOAD


5
VDO อบรม SketchUp+Profile Builder / VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D จ.อุบลราชธานี
« กระทู้ล่าสุด โดย Yotathai.com เมื่อ พฤศจิกายน 16, 2017, 10:09:46 AM »


VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง วันที่ 13-15 พ.ย. 2560 จ.อุบลราชธานี สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) Youtube

>>คลิกเพื่อดูVDO <<

สนใจอบรม โครงการ "การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"กับโยธาไทย http://training.yotathai.com/http://training.yotathai.com/sketchup.html
6


หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560
-ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

-แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

-หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

-หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

-​หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานชลประทาน

DOWNLOAD
7


แบบก่อสร้าง บ้านพัก 2 ห้องนอน สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชDOWNLOAD
8


ด่วนที่สุด ที่ กค 0433/ว 430 เรื่อง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไปDOWNLOAD
9


ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง งานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติไดอย้ ่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย แนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ข้อ 2 การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนําร่อง จํานวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน ให้ดําเนินการต่อไป ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ข้อ 3 การใช้งานระบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ ทุกหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
DOWNLOAD
10


VDO วิธีคิดราคา "ผิวทางคอนกรีต" ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555 ปรับปรุง 15 มีนาคม 2560

>>คลิกเพื่อดูVDO <<

สนใจสมัครอบรมราคากลางกับโยธาไทย http://training.yotathai.com/con-k.html <คลิก
โทร 097-919-1001 (คุณมิ) Line@ : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)
http://line.me/ti/p/%40yotathaitraining <คลิก
หน้า: [1] 2 3 ... 10