สถิติทั่วไป - Yotathaitraining

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
7 ชั่วโมงและ 49 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
54 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
54 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 10 posts (19%)
  9 am
 • 10 posts (19%)
  10 am
 • 12 posts (22%)
  11 am
 • 8 posts (15%)
  12 pm
 • 3 posts (6%)
  1 pm
 • 1 posts (2%)
  2 pm
 • 0 posts (0%)
  3 pm
 • 9 posts (17%)
  4 pm
 • 1 posts (2%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
17 posts of the member's 54 posts (31.48%)
17
ความรู้งานช่าง
10 posts of the member's 54 posts (18.52%)
10
ข่าวสารจากโยธาไทย
7 posts of the member's 54 posts (12.96%)
7
ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder
4 posts of the member's 54 posts (7.41%)
4
ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง
4 posts of the member's 54 posts (7.41%)
4
แบบแปลน-แบบมาตรฐาน
4 posts of the member's 54 posts (7.41%)
4
ระเบียบ-กฎหมาย
3 posts of the member's 54 posts (5.56%)
3
กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ
2 posts of the member's 54 posts (3.70%)
2
ความรู้เรื่องพัสดุ
2 posts of the member's 54 posts (3.70%)
2
ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน
1 posts of the member's 54 posts (1.85%)
1

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
17 posts of the board's 43 posts (39.53%)
39.53%
ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน
1 posts of the board's 3 posts (33.33%)
33.33%
ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง
4 posts of the board's 13 posts (30.77%)
30.77%
ข่าวสารจากโยธาไทย
7 posts of the board's 51 posts (13.73%)
13.73%
ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder
4 posts of the board's 30 posts (13.33%)
13.33%
ระเบียบ-กฎหมาย
3 posts of the board's 24 posts (12.50%)
12.50%
ความรู้งานช่าง
10 posts of the board's 80 posts (12.50%)
12.50%
ความรู้เรื่องพัสดุ
2 posts of the board's 22 posts (9.09%)
9.09%
กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ
2 posts of the board's 50 posts (4.00%)
4.00%
แบบแปลน-แบบมาตรฐาน
4 posts of the board's 106 posts (3.77%)
3.77%