สถิติทั่วไป - Yotathaitraining

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
18 ชั่วโมงและ 34 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
102 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
102 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 6 posts (6%)
  8 am
 • 18 posts (18%)
  9 am
 • 17 posts (17%)
  10 am
 • 15 posts (15%)
  11 am
 • 8 posts (8%)
  12 pm
 • 6 posts (6%)
  1 pm
 • 3 posts (3%)
  2 pm
 • 6 posts (6%)
  3 pm
 • 20 posts (20%)
  4 pm
 • 2 posts (2%)
  5 pm
 • 1 posts (1%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
22 posts of the member's 102 posts (21.57%)
22
ความรู้งานช่าง
15 posts of the member's 102 posts (14.71%)
15
ข่าวสารจากโยธาไทย
14 posts of the member's 102 posts (13.73%)
14
แบบแปลน-แบบมาตรฐาน
12 posts of the member's 102 posts (11.76%)
12
ระเบียบ-กฎหมาย
10 posts of the member's 102 posts (9.80%)
10
ความรู้เรื่องพัสดุ
9 posts of the member's 102 posts (8.82%)
9
กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ
7 posts of the member's 102 posts (6.86%)
7
ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder
5 posts of the member's 102 posts (4.90%)
5
ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง
4 posts of the member's 102 posts (3.92%)
4
ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้)
1 posts of the member's 102 posts (0.98%)
1

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
22 posts of the board's 48 posts (45.83%)
45.83%
ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน
1 posts of the board's 3 posts (33.33%)
33.33%
ระเบียบ-กฎหมาย
10 posts of the board's 31 posts (32.26%)
32.26%
ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง
4 posts of the board's 13 posts (30.77%)
30.77%
ความรู้เรื่องพัสดุ
9 posts of the board's 30 posts (30.00%)
30.00%
ข่าวสารจากโยธาไทย
14 posts of the board's 54 posts (25.93%)
25.93%
ความรู้งานช่าง
15 posts of the board's 85 posts (17.65%)
17.65%
ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder
5 posts of the board's 31 posts (16.13%)
16.13%
ข่าวสารงานท้องถิ่น
1 posts of the board's 8 posts (12.50%)
12.50%
กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ
7 posts of the board's 57 posts (12.28%)
12.28%