แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Yotathaitraining

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1
คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงสะพาน(สำหรับสะพานในสายทางโครงข่ายทางหลวงชนบท) ​โดยสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
➖➖➖➖➖➖


สนใจอบรม สมัครอบรมกับโยธาไทย http://training.yotathai.com คลิก
097-919-1001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai


2งานจ้างก่อสร้าง ห้ามกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตอนเข้าเสนอราคา ควรยื่นตอนทำสัญญา

https://yotathai.link/passadu-w521 <Download เอกสาร
➖➖➖➖➖➖


สนใจอบรม สมัครอบรมกับโยธาไทย http://training.yotathai.com คลิก
097-919-1001
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai

3
SketchUp ออกเวอร์ชั่นล่าสุด SketchUp Pro 2019.3 (2019 เวอร์ชั่น 3) พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้

สนใจอบรม สมัครอบรม SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง กับโยธาไทย http://training.yotathai.com/sketchup คลิก
097-919-10011️
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai

4


มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร ​โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองมาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร
เป็นมาตรฐานสำหรับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดคุณสมบัติดุก่อสร้าง และกำหนดวิธีการก่อสร้าง ประกอบด้วย
มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก มยผ.1101-52
มาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง มยผ.1102-52
มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต มยผ.1103-52
มาตรฐานงานไม้ มยผ.1104-52
มาตรฐานงานฐานราก มยผ.1105-52
มาตรฐานงานเสาเข็ม มยผ.1106-52สนใจอบรม สมัครอบรมกับโยธาไทย http://training.yotathai.com คลิก
097-919-10011️
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai

5


กวจ. ตอบข้อหารือ สภาวิศวกร/สภาสถาปนิก ว่า มหาวิทยาลัยของรัฐหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ที่จะรับงานจ้างออกแบบหรือรับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานอื่นได้ ต้องมีระเบียบ-กฎหมาย รองรับ และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพ


กวจ. ตอบข้อหารือ สภาวิศวกร/สภาสถาปนิก ว่า มหาวิทยาลัยของรัฐหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ที่จะรับงานจ้างออกแบบหรือรับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานอื่นได้ ต้องมีระเบียบ-กฎหมาย รองรับ และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพ ด้วย
https://yotathai.link/passadu-En-Arch <Download เอกสาร
--------
แม้ว่าความเห็นคณะกรรมกฤษฎีกา ตามเรื่องเสร็จ 220/2560 จะมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยที่มีกฎหมายระบุให้สามารถบริการทางวิชาการ/วิชาชีพได้ ไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมี แต่หนังสือฉบับนี้ตอบชัดเจนว่า มหาวิทยาลัย รับจ้างออกแบบ/รับจ้างคุมงาน ให้หน่วยงานอื่น ต้องได้รับใบอนุญาต จากสภาวิชาชีพด้วย


----------
สนใจอบรม สมัครอบรมกับโยธาไทย http://training.yotathai.com คลิก
097-919-10011️
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai

6ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว521 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงานว521 ลว.30 ตุลาคม 2562 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
https://yotathai.link/passadu-w521 <Download
---- งานจ้างก่อสร้างมีสาระสำคัญ ----
> ห้ามกำหนดว่าผู้เสนอราคามีผลประกอบการได้กำไร
> ห้ามกำหนดว่าผู้รับจ้างต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาแสดง ตั้งแต่ตอนเสนอราคา (เมื่อทำสัญญา ค่อยยื่น)
> ห้ามตั้งเงื่อนไขผลงานก่อสร้างเกิน 50% ของวงเงินงบประมาณ
> วงเงินก่อสร้างตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไปผู้รับจ้างต้องเป็นนิติบุคคล

----------
สนใจอบรม สมัครอบรมกับโยธาไทย http://training.yotathai.com คลิก
097-919-10011️
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai


7
มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test และตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Seismic Test โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง


สนใจอบรม สมัครอบรมกับโยธาไทย http://training.yotathai.com คลิก
0️9️7️9️1️9️1️0️0️1️
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai

8
ไม่อยากมีปัญหาน้ำรั่ว น้ำซึม ใช้คอนกรีตแบบไหนดี โดย CPAC


สนใจอบรม สมัครอบรมกับโยธาไทย http://training.yotathai.com คลิก
0️9️7️9️1️9️1️0️0️1️
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai

9เรื่องเล่าคดีปกครอง เปิดปมคิด พชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม เล่ม 3 ​โดย  สํานักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง* เรื่องเด่นในเล่ม

: หยุด ! สะพานข้ามทางรถไฟ ... ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนรวม
: “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” ... สารพันปัญหา !
: ชาวบ้านสุดทน “มลพิษโรงงานปุ๋ย”
: ปลูกบ้านล่วงล้ำลำน้ำ ... ขออนุญาตภายหลัง ... ได้ ! หรือไม่ !
: แม่ขายที่ดินผิด ... ทายาท ! มีสิทธิฟ้องขอคืนหรือไม่ ?
: แตะเบรกกะทันหัน ... ยืนยัน ไม่ประมาท ? ... ครับ !


ฯลฯ

10แบบก่อสร้าง อาคารสำนักงานขนาดย่อย ​โดย สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน

11ว4501 กรมบัญชีกลาง ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/48956 ลว 28 ตุลาคม 2562 ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ> ตั้งบุคคลตรวจรับพัสดุเบิกค่าตอบแทนได้เหมือนกรรมการ
> ประชุมกรรมการและออกตรวจหน้างานวันเดียวกัน เบิกได้ทั้งสองสิทธิ์
> ผู้ควบคุมงาน แม้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้คุมงานก็สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ โดย 1 วันเบิกได้ทุกงานที่ออกตรวจหน้างานก่อสร้าง
> อปท.เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ ตาม ว85➖➖➖➖➖➖
สนใจอบรม สมัครอบรมกับโยธาไทย http://training.yotathai.com คลิก
097-919-10011️
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai

12

ตัวอย่างแบบแปลนและคำอธิบายการลงนามในแบบงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น โดย สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงส่วนท้องถิ่น (สสท.) กรมทางหลวงชนบท


กรมทางหลวงชนบท
โดยสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงส่วนท้องถิ่น (สสท.)
ได้จัดทำตัวอย่างแบบแปลนและคำอธิบายการลงนามใน
แบบงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น
เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำไปยึดถือ
เป็นแนวทางในการจัดทำแบบแปลน ซึ่งประกอบด้วย

1.แบบตัวอย่างงานซ่อมบำรุงเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
2.แบบตัวอย่างงานซ่อมบำรุงบูรณะผิวคอนกรีต
3.แบบตัวอย่างงานก่อสร้างถนนคอนกรีต
13


มีผู้เสนอราคา 2 ยื่นชื่อวิศวกรคนเดียวกัน ในการเสนอราคาพร้อมกันได้ไหม และ วิศวกรทำงานราชการ จะมีชื่อมาคุมงานให้เอกชนได้ไหม

➖➖➖➖➖➖

สนใจอบรม สมัครอบรมกับโยธาไทย http://training.yotathai.com คลิก
0️9️7️9️1️9️1️0️0️1️
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai

14รับข่าวสารจากโยธาไทย ช่องทางใหม่ผ่าน Line Openchat รองรับสมาชิกมากถึง 5,000 คนเนื่องจากระบบ Line@ ที่ผมใช้ส่งข่าวสารให้ท่านที่ติดตามโยธาไทย จะเริ่มคิดค่าบริการเป็นข้อความละ 0.08 บาท ตอนนี้มีผู้ติดตามใน Line@ ของโยธาไทย 25,000 คน หากผมส่งข้อความหา ทุกท่าน 1 ข้อความ จะต้องจ่ายประมาณ 2,000 ต่อข้อความ ซึ่งคงไม่สามารถส่งได้แน่นอนครับ จึงขอเปลี่ยนการส่งข่าวสารให้ท่านที่สนใจทาง Line Openchat แทน ซึ่งจะรับได้ 5,000 คน ท่านที่ต้องการรับข่าวสารจากโยธาไทย คลิกตามลิงค์ นะครับ
https://yotathai.link/line-yotathai  <คลิกสามารถสแกน QR Code หรือคลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าร่วม Line Openchat และรับข่าวสารจากโยธาไทย
https://yotathai.link/line-yotathai  <คลิก
15ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือนตุลาคม 2562


https://www.yotathai.com/passadu/k-october-62 <คลิก
สนใจอบรม สมัครอบรมกับโยธาไทย http://training.yotathai.com คลิก
0️9️7️9️1️9️1️0️0️1️
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/@yotathai

หน้า: [1] 2 3 ... 7