แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Yotathaitraining

หน้า: [1]
1


คู่มือ การพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.2561 โดย กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 20 หน้า ขนาด 3 MB

สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

2


แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม ​ โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 31 หน้า ขนาด 6 MB

สนใจอบรม  เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้างกับโยธาไทย http://training.yotathai.com/sketchup คลิก
0️97-919-1001 (น้องเนะ) Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai คลิก

3


มาตรฐานการกำกับควบคุมงานก่อสร้าง 2561 ​โดย กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 24 หน้า ขนาด 2 MB

สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

4
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อกำหนดเรื่องราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และใช้ข้อกำหนดตามประกาศฉบับที่ 3 แทนhttps://goo.gl/P1ituL <ประกาศ ค.ราคากลางฯ ฉบับที่ 3
https://goo.gl/EK7dGr <เข้ากลุ่มสนทนา "ราคากลาง" ใน Line


สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

5
ในการคิดราคากลางงานก่อสร้าง ตาม ประกาศ ฉบับที่ 3 วัสดุก่อสร้างจำนวนมาก หมายถึง วัสดุก่อสร้าง รายการที่มีมูลค่า ตั้งแต่ 20% ขั้นไป เทียบกับราคาวัสดุก่อสร้างทั้งโครงการ ให้สืบราคาวัสดุก่อสร้าง เปรียบเทียบกับราคาที่ พาณิชย์จังหวัดประกาศไว้ และ เลือกใช้ราคาที่ต่ำกว่า (รวมขนส่ง)

https://goo.gl/P1ituL <ประกาศ ค.ราคากลางฯ ฉบับที่ 3
https://goo.gl/EK7dGr <เข้ากลุ่มสนทนา "ราคากลาง" ใน Line


สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

6
ก่อสร้างถนน คสล. ผู้รับจ้างขอใช้ตะแกรงเหล็ก wire mesh แทน เหล็ก RB9mm ต้องทำอย่างไรhttps://goo.gl/HhBjoD <กลุ่ม "ตรวจรับพัสดุ" ใน Line

สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

7
งบแปลกๆ จัดสเป็กของมาพร้อมราคา อย่าไปรับ อย่าไปทำ ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องทำงานให้เป็นไปตาม พรบ./ระเบียบจัดซื้อ จัดจ้าง อย่าไปเอา ราคา/ข้อมูล ตามที่มีคนทำมา ให้นึกถึง สนามฟุตซอล เด็กได้สนามฟุตซอลสนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

8
ก่อสร้างถนน คสล. ผู้รับจ้างขอใช้ตะแกรงเหล็ก wire mesh แทน เหล็ก RB9mm ต้องทำอย่างไร... https://goo.gl/X8jSkf <ดู VDO

https://goo.gl/HhBjoD <กลุ่ม "ตรวจรับพัสดุ" ใน Line

สนใจอบรม โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai

9


คู่มือการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ​โดย ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแหล่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 37 หน้า ขนาด 7 MB

10


คู่มือออกแบบอาคารพาณิชย์โครงสร้างเหล็ก SM520 ( Commercial Building HandBook) ​โดย ​SIAM YAMATO STEELดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 24 หน้า ขนาด 10 MB

11


คู่มือปฏิบัติงานทดลอง งานดินและวัสดุมวลรวม ​โดย กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวงดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 212 หน้า ขนาด 10 MB

หน้า: [1]