แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - yotathai

หน้า: [1] 2 3 ... 5
1
ป้ายโครงการ ของ อปท. คิดเป็นค่างานต้นทุน x Factor F ได้ ทั้งป้ายโครงการชั่วคราวและป้ายถาวร https://goo.gl/3fyWwT <คลิกดู VDO
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
☎️ 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


2
Sheet Pile งานอาคารเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษ Sheet Pile งานทางเป็นค่างานต้นทุน คูณ Factor F ได้ https://goo.gl/RcPiMi <ดู VDO
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
☎️ 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


3
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
ดู VDO https://goo.gl/KMDjsJ <คลิก
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
☎️ 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


4

VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง
11-13 ก.ค. 61 จ.ขอนแก่น สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) Youtube
➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/qD_eENbT5-A <Day1-1/4
https://youtu.be/H6yKWjzODY8 <Day1-2/4
https://youtu.be/oh5w21xJixE <Day1-3/4
https://youtu.be/IfZxs2as75Q <Day1-4/4
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิก5
ป้ายโครงการก่อสร้าง สามารถคิดเป็นค่างานต้นทุนได้
ทั้งป้ายชั่วคราวแล้วป้ายถาวร

หนังสือ มท 0808.2/ว897 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่องการสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดให้ อปท.ทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง
สำหรับโครงการก่อสร้างที่เกิน 100,000 บาท
โดยให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือ มท0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547

ป้ายโครงการก่อสร้าง เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง
การคิดราคาค่าป้าย คิดอย่างไร ต้องไปดูหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง
ในหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 44 , 50 , 55 เวอร์ชั่น 1 (มีนาคม 2550)
ค่าป้ายชื่องานและป้ายเตือนต่างๆ ซึ่งเป็นป้ายชั่วคราว ค่าป้ายอยู่ในค่าอำนวยการก่อสร้าง
ส่วนป้ายถาวร อยู่คู่กับงานก่อสร้าง ก็สามารถคิดเป็นค่างานต้นทุน คูณ Factor ได้ตามปกติ

ตั้งแต่หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 55 เวอร์ชั่น 2 (พ.ย. 2559) แจ้งเวียน มีนาคม 60
ค่าป้ายชื่องานและป้ายเตือนต่างๆ ซึ่งเป็นป้ายชั่วคราว ถูกตัดออกจากค่าอำนวยการก่อสร้าง
จึงต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้รับจ้างได้ ในส่วนอื่นแทน

โดยสรุป
ป้ายชั่วคราว และ ป้ายถาวร คิดตามค่าใช้จ่ายจริง แล้ว คิดเป็นค่างานต้นทุน x Factor F
แต่ต้องเขียนรูปแบบของป้าย ไว้ในแบบแปลน กรรมการจะได้สามารถคิดราคากลางได้อย่างถูกต้อง
และ เพื่อป้ายชั่วคราวและป้ายถาวร จะได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญา


6


มีเพื่อนช่างถามมา ว่า คิดราคากลางปูกระเบื้องแล้วเผื่อปริมาณวัสดุกระเบื้อง เพราะมีการตัดเศษทิ้ง
ต่อมาถูกตรวจสอบ แล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ความเห็นว่าเผื่อปริมาณวัสดุกระเบื้องไม่ได้
ปูกระเบื้อง 1 ตารางเมตร ก็ต้องคิดวัสดุกระเบื้อง 1 ตารางเมตร เท่านั้น


คำตอบ : คิดเผื่อปริมาณวัสดุได้ครับ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการคิดวัสดุมวลรวมต่อหน่วยก็เขียนไว้ชัดแล้ว
และแม้ว่าหลักเกณฑ์ราคากลางจะไม่ได้กำหนดไว้ชัด ก็สามารถคิดได้ เพราะ เพราะกระเบื้อง 1 ตารางเมตร จะไม่สามารถปูได้พอดี ต้องมีการตัดเศษทิ้ง
ตามขั้นตอนการทำงานอยู่แล้ว การทำราคากลาง คือการคิดค่าใช้จ่ายที่เรากำหนดให้ผู้รับจ้างทำงานให้เรา เมื่อต้องใช้วัสดุจริงเท่าไหร่ (โดยประมาณ)
ก็ต้องคิดให้ผู้รับจ้าง ตามที่ต้องใช้จริง ราชการต้องกำหนดราคากลางให้เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง เพื่อที่จะสามารถทำงานได้และมีกำไรตามสมควร
ราชการไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะกำหนดราคากลางเพื่อเอาเปรียบผู้รับจ้างแต่อย่างใด

➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
☎️ 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


7
ทำความเข้าใจ งานจ้างเหมาก่อสร้าง บทบาทระหว่างรัฐผู้ว่าจ้าง กับ เอกชนผู้รับจ้าง
ความแตกต่างระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
☎️ 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


8
อำนาจของ สตง. กับการลงโทษ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรณี ทำราคากลางไม่ถูกต้อง (สูง) ทำให้ราชการเสียหาย หากหน่วยรับตรวจไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ว่าการ (มาตรา 85 วรรคสอง) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ว่าการจะเสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษทางปกครองแก่คณะกรรมการราคากลางก็ได้ (มาตรา 96)
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
☎️ 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


9
VDO แสดงความคิดเห็น เรื่องความหมายงานก่อสร้าง ว112 และ ว259 โดยช่างถึก โยธาไทย


10
ป.ป.ช. พิจารณาว่า อดีต นายก อบจ.เชียงใหม่ สั่งให้วิศวกรที่ไม่มีอำนาจออกแบบ ทำงานออกแบบก่อสร้างโดยมิชอบ

อ้างอิง https://goo.gl/7YrN93


11
คำอธิบายงาน ประเภท และขนาดที่ต้องมีสถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาตแต่ละสาขา
เป็นผู้ดำเนินการกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นDownload

กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

12


VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง (วันแรก)
8-10 มิถุนายน 61 รังสิต ปทุมธานี สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) Youtube
➖➖➖➖➖➖


https://youtu.be/L146daujMYg <Day1-1/4
https://youtu.be/-CBG1ti50zQ <Day1-2/4
https://youtu.be/PDGgAHitbJw <Day1-3/4
https://youtu.be/nbmlWdks-nU <Day1-4/4
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิก

13
กรมบัญชีกลาง ออกหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง”
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มีผลยกเลิกหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
เพราะ ว112 ได้สร้างปัญหาอย่างมากมาย....


Download

14


Yotathai Plan เซ็นรับรองแบบก่อสร้าง ถนนคสล. ให้ อปท. ฟรี วันนี้-30 มิ.ย.61

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยบรรเทาบัญหาความเดือดร้อน กรณี ไม่มีสามัญวิศวกร เซ็นรับรองการออกแบบถนนสาธารณะ ตามกฎหมายวิศวกรรมควบคุมเงื่อนไข
1. ช่วยกดไลท์และกดแชร์ เพจFacebook โยธาไทยแปลน https://web.facebook.com/yotathaiplan
2. โยธาไทยแปลน จะเซ็นรับรองแบบก่อสร้างให้ฟรี 3 โครงการแรกของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น
    และฟรีเฉพาะโครงการก่อสร้างของ อบต.หรือเทศบาล เท่านั้น ไม่รวมโครงการของหน่วยงานอื่น
3. เซ็นรับรองฟรี เฉพาะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก เท่านั้น
    งบประมาณก่อสร้าง ไม่เกิน 1,000,000 โดยประมาณ
    แบบแปลนต้องเขียนแบบและเขียนผังบริเวณเรียบร้อยแล้ว
4. รับรองเฉพาะโครงการก่อสร้างนั้นๆ ต้องไม่เอาแบบไปใช้ซ้ำโดยอ้างการรับรองเดิม
5. Yotathai Plan สงวนสิทธิ์ ที่จะรับหรือไม่รับ เซ็นรับรองแบบแปลนให้

รายละเอียดการนำส่งแบบแปลน
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ ลงนามโดยนายก อบต./นายกเทศมนตรี> Download  https://goo.gl/D3cH72 <คลิก
2. แบบแปลนและรายการประกอบแบบพร้อมผังบริเวณ
    ไฟล์ PDF ขนาดกระดาษ A3 หรือ ใหญ่กว่า
    มีชื่อผู้เขียนแบบ และผู้เกี่ยวข้อง
    โดยให้เว้นช่องวิศวกร ไว้ โยธาไทยแปลน จะใส่ให้เอง
    โปรแกรม print PDF https://www.yotathai.com/sketchup/pdf-creator <คลิก
3. ส่งมาที่ Email : yotathaiplan@gmail.com
4. ส่งมาแล้ว แจ้งมาทาง  Line@ : @YotathaiPlan (มี@นำหน้า) https://line.me/R/ti/p/%40yotathaiplan

ขั้นตอนการทำงาน
1. Yotathai Plan จะประสานงานกับท่านทาง Line@ : @YotathaiPlan (มี@นำหน้า) > https://line.me/R/ti/p/%40yotathaiplan
2. หากแบบแปลนต้องมีการปรับแก้ ก่อนเซ็นรับรอง จะแจ้งให้ทราบ ภายใน 3 วันทำการ เพื่อให้แก้ไขตามคำแนะนำ
3. หากแบบแปลนไม่มีปัญหาต้องแก้ไข สามัญวิศวกร ทีมงานของ YotathaiPlan จะเซ็นรับรองลงเป็นไฟล์ PDF
    พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ส่งกลับไปยัง Email ที่ระบุในหนังสือขอความอนุเคราะห์
    ภายใน 7 วันทำการ

กรณีมีข้อสงสัย
1. อ่านซ้ำด้านบนอย่างช้าๆ
2. สอบถามมาทาง Line@ : @YotathaiPlan (มี@นำหน้า) > https://line.me/R/ti/p/%40yotathaiplan
3. โทร.สอบถาม 097-918-1001 (ช่างถึก/น้องมิ)15คำถาม : หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 กําหนดให้แบบรูปรายการงานก่อสร้างจะต้องผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่กองช่างของ อปท. ไม่มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว เป็นผู้รับรองจะสามารถใช้แบบรูปรายการดังกล่าวดําเนินการจัดจ้างได้หรือไม่

คำตอบ : งานจ้างก่อสร้างจําเป็นต้องให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นผู้รับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างเนื่องจากต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือพรบ.วิศวกรพ.ศ.2542 หาก อบต.ไม่มีผู้ออกแบบหรือรับรองแบบ ตามระเบียบฯข้อ 131 ให้ขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบก่อนก็ได้ แต่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือก็สามารถจ้างเอกชนออกแบบได้ตามระเบียบฯ ข้อ 132-160

ที่มา เอกสารสรุปประเด็นคำถามเดือน เมษายน 2561
ที่มา : คําถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
https://yotathai.box.com/v/passadu-4-61 <ใน box
https://goo.gl/vNDJya <ใน google drive


หน้า: [1] 2 3 ... 5