แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - yotathai

หน้า: [1] 2
1


>>> เรื่อง VAT กับ คิดราคาให้ผู้รับจ้าง มีหลายท่าน ไม่ยอมทำความเข้าใจ เวลาเราคิดราคากลางงานก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง ต้องทำความเข้าใจว่าเรากำลังคิดเงินคืนให้กับผู้รับจ้างในสิ่งที่เค้าจ่ายไปเพื่อทำงานให้เรา (ราชการ) + กำไร ให้ เพื่อตอบแทนที่มาเหนื่อยแทนเรา ผู้รับจ้างที่มาทำงานให้ราชการ ไม่ว่าจะจด VAT หรือ ไม่ ในการทำงานก่อสร้างให้ราชการ หรือ แม้แต่การซื้อ สินค้ามาขายก็ตามที ผู้รับจ้างไม่จด VAT ก็ต้องเสีย VAT ในการจัดซื้อวัสดุ หรือจัดจ้างบริการบางอย่างเพื่อมาทำงานให้ราชการ
>>> ถ้าเราเข้าใจหลักการนี้ ว่า ในการทำงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างเป็นคนจ่ายเงินไปก่อน และ ราชการต้องคืนเงินคืนให้ผู้จ้าง + ให้กำไร ปัญหาก็ไม่เกิดขึ้น และ ว่าไปแล้ว ปัญหาที่ไม่จบ ก็ไม่ได้มาจากฟากผู้ปฏิบัติ หรอกครับ มาจาก ฟากผู้ทำงานตรวจสอบ และ เป็นผู้ทำงานที่ตรวจสอบที่มีหัวใจรักชาติ หวงแหนเงินแผ่นดิน เห็นว่าเมื่อผู้รับจ้างไม่จด VAT ก็ควรหักเงินส่วนที่คำนวณราคาค่า VAT ไว้ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
>>> เอาง่ายๆ สมมุติเราไปซื้อขนมร้านป้าแดง ข้างบ้าน ในราคา 107 บาท แกไม่จด VAT เราก็ต้องจ่าย 107 บาท ถ้าเราบอกป้าแดงว่า ฉันจะจ่ายแค่ 100 บาท เพราะป้าแดงไม่จด VAT ป้าแดงคงแถมมีดพกเสียบพุงเรากลับบ้านมาแน่นอน
>>> "รักชาติอย่าขาดความเป็นธรรม" ครับ ปัญหาจะ

2
งาน 4 ทศวรรษ 40 ปี วังโยธา วันที่ 2 ธันวาคม 25603
VDO สอนการใช้งาน Layout SketchUp โดยช่างถึก โยธาไทย

🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html คลิก


ตอนที่ 1ตอนที่ 2

4
Download โปรแกรม Agisoft PhotoScan แสกนภาพและทำแผนที่ 3D ทดลองใช้งาน 30 วัน

Agisoft PhotoScan Professional
Edition

http://www.agisoft.com/downloads/installer/

Windows 64bit
Windows 32bit

5
หนังสือคณะกรรมการวินิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 336 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่

https://goo.gl/Wp3TwK


6
VDO อบรม SketchUp+Profile Builder / อบรม sketchup ของโยธาไทย
« เมื่อ: กันยายน 21, 2017, 08:04:19 AM »
อบรม sketchup ของโยธาไทย


7
ข่าวอบรม โยธาไทยเทรนนิ่ง

8


แบบก่อสร้าง แบบแปลน เรือนแถว 6 หน่วย (บ้านพักคนงาน) โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

Download

9
กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบ สตง. ลองอ่านผลการตรวจสอบกันครับ


10
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.พะเยา เชิญผม (ช่างถึก) ไปสอน SketchUp+Profile Builder เพื่อเขียนแบบ 3D และประมาณราคาก่อสร้าง ที่ ม.พะเยาครับ สถานศึกษาไหน สนใจติดต่อได้ครับ ที่ น้องมิ โยธาไทย 097-919-1001
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html คลิก


11
rakaklang.yotathai.com
เว็บรวมข้อมูลเรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

คลิกไปหน้าเว็บ

12


บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2550-2560 รวบรวมโดย โยธาไทย

คลิกไปหน้า Download

13


รวมแบบแปลนก่อสร้างอาคาร แบบมาตรฐานอาคารต่างในโรงเรียน โดย สพฐ.Download

14


VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง
13-15 กันยายน 2560 จ.นครสวรรค์
สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก)
Youtube
➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/uW3jgSt9Yjw <Day1-1/4
https://youtu.be/WKYW5vLeFM0 <Day1-2/4
https://youtu.be/OdD6qAt3388 <Day1-3/4
https://youtu.be/538yxeXznyk <Day1-4/4
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิก


15


แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน 12 แบบ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

Download

หน้า: [1] 2