แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Yotathaitraining

หน้า: [1] 2 3 ... 65
1
แบบมาตรฐาน อาคารโรงจอดรถยนต์ กรมชลประทาน2
แบบอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกลาง โดย กรมชลประทาน ​กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3

อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก โดย กรมชลประทาน ​กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4
แนวทางพัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวง
โดย ​สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง


5

การวัดความกว้างของรอยแตกคอนกรีต โดย CPAC“รอยแตกร้าวบนกำแพงคอนกรีตลดความงดงามทาง
สถาปัตยกรรมของอาคารไปและยังเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่ว
ซึมของน้ำฝนหรือน้ำใต้ดิน ยิ่งไปกว่านั้นรอยแตกยังเป็น
สัญญาณบอกเหตุการวิบัติซึ่งอาจเกิดตามมาดังนั้นเมื่อเกิด
รอยแตกควรจะทำการตรวจสอบ”

เรียบเรียงโดย
วรพงษ์ พนาวสุ

6
คู่มือการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน และ การประเมินความเสียหายเบื้องต้น
โดย กรมทางหลวงชนบท


7
คู่มือการประเมินความเสี่ยงคอสะพานขาดและการพังทลายของสะพานจากอุทกภัย
(คู่มือปฎิบัติงานฉบับย่อ) โดย กรมทางหลวงชนบท

8
แบบบ้านผู้ประสบภัย 3 (แบบเรือนแถว 10 ห้อง พื้นที่ใช้สอย : 322.00 ตร.ม.)
​พร้อม บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง ​โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองแบบบ้านที่เกี่ยวข้อง
9
แบบบ้านผู้ประสบภัย 2 (สูง 2 ชั้น 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย : 43.50 ตร.ม.)
​พร้อม บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง ​โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบบ้านที่เกี่ยวข้อง
10แบบบ้านผู้ประสบภัย 1 (ใต้ถุนโล่ง 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย : 36.00 ตร.ม.)
พร้อม บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง ​โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง


แบบบ้านที่เกี่ยวข้อง
11

การสำรวจเพื่อการก่อสร้างแหล่งน้ำ
โดย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


12
แบบถนน และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ประมาณ 1,854 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทาง ​ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา โดย กรมประมง


13VDO เส้น ใน SketchUp การกำหนดความยาวเส้น การยืดเส้น การแบ่งเส้น
เส้น ใน SketchUp การกำหนดความยาวเส้น การยืดเส้น การแบ่งเส้น สนใจสมัครอบรมออนไลน์ SketchUp+Extension เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง คลิก training.yotathai.com/sketchup-2020
-----------------------------
https://yotathai.link/member <สมัครสมาชิกโยธาไทย 500/ปี
https://yotathai.link/office <ติดต่อทีมงานโยธาไทย (Line@)
https://yotathai.link/training <สมัครอบรมกับโยธาไทย
https://yotathai.link/chat <กลุ่มสนทนาโยธาไทย(ฟรี)
https://yotathai.link/news <รับข่าวสารจากโยธาไทย(ฟรี)


14

แบบมาตรฐาน ยย.ทบ ลาน - ถนนพื้นแข็ง โดย กองแบบแผน กรมยุทธโยธาทหารบก


15
VDO ว452 การทำใบแจ้งประมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญา
ว452 การทำใบแจ้งประมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญา
> ผู้เสนอราคาจะใช้ราคาเข็มต้นละ 2000 แต่ราคากลางต้นละ 6000 จะทำอย่างไร
> ในแบบเสาเข็มสี่เหลี่ยม ในราคากลางเสาเข็มรูปตัวไอ เอาแบบไหนไปทำสัญญา
-----------------------------
https://yotathai.link/member <สมัครสมาชิกโยธาไทย 500/ปี
https://yotathai.link/office <ติดต่อทีมงานโยธาไทย (Line@)
https://yotathai.link/training <สมัครอบรมกับโยธาไทย
https://yotathai.link/chat <กลุ่มสนทนาโยธาไทย(ฟรี)
https://yotathai.link/news <รับข่าวสารจากโยธาไทย(ฟรี)หน้า: [1] 2 3 ... 65