แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - yotathai

หน้า: [1] 2 3 ... 6
1
ส่งชิ้นงานใน SketchUp ไป AutoCAD ตามมุมมองที่ต้องการ
https://goo.gl/FpPGoQ <ดู VDO
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิก


2
การตั้งคำสั่งย่อใน SketchUp เพื่อสลับมุมมอง แบบ Perspective กับ Parallel Projection ได้รวดเร็วแล้วเอาไปใช้ใน LayOut
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิก


3
ป้ายโครงการ ของ อปท. คิดเป็นค่างานต้นทุน x Factor F ได้ ทั้งป้ายโครงการชั่วคราวและป้ายถาวร https://goo.gl/3fyWwT <คลิกดู VDO
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
☎️ 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


4
Sheet Pile งานอาคารเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษ Sheet Pile งานทางเป็นค่างานต้นทุน คูณ Factor F ได้ https://goo.gl/RcPiMi <ดู VDO
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
☎️ 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


5
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
ดู VDO https://goo.gl/KMDjsJ <คลิก
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
☎️ 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


6
VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง
11-13 ก.ค. 61 จ.ขอนแก่น สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) Youtube
➖➖➖➖➖➖
<Day2-1/4
<Day2-2/4
<Day2-3/4
<Day2-4/4
➖➖➖➖➖➖
<Day1-1/4
<Day1-2/4
<Day1-3/4
<Day1-4/4
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิก

7

VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง
11-13 ก.ค. 61 จ.ขอนแก่น สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) Youtube
➖➖➖➖➖➖
<Day1-1/4
<Day1-2/4
<Day1-3/4
<Day1-4/4
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิก8
ป้ายโครงการก่อสร้าง สามารถคิดเป็นค่างานต้นทุนได้
ทั้งป้ายชั่วคราวแล้วป้ายถาวร

หนังสือ มท 0808.2/ว897 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่องการสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดให้ อปท.ทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง
สำหรับโครงการก่อสร้างที่เกิน 100,000 บาท
โดยให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือ มท0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547

ป้ายโครงการก่อสร้าง เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง
การคิดราคาค่าป้าย คิดอย่างไร ต้องไปดูหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง
ในหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 44 , 50 , 55 เวอร์ชั่น 1 (มีนาคม 2550)
ค่าป้ายชื่องานและป้ายเตือนต่างๆ ซึ่งเป็นป้ายชั่วคราว ค่าป้ายอยู่ในค่าอำนวยการก่อสร้าง
ส่วนป้ายถาวร อยู่คู่กับงานก่อสร้าง ก็สามารถคิดเป็นค่างานต้นทุน คูณ Factor ได้ตามปกติ

ตั้งแต่หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 55 เวอร์ชั่น 2 (พ.ย. 2559) แจ้งเวียน มีนาคม 60
ค่าป้ายชื่องานและป้ายเตือนต่างๆ ซึ่งเป็นป้ายชั่วคราว ถูกตัดออกจากค่าอำนวยการก่อสร้าง
จึงต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้รับจ้างได้ ในส่วนอื่นแทน

โดยสรุป
ป้ายชั่วคราว และ ป้ายถาวร คิดตามค่าใช้จ่ายจริง แล้ว คิดเป็นค่างานต้นทุน x Factor F
แต่ต้องเขียนรูปแบบของป้าย ไว้ในแบบแปลน กรรมการจะได้สามารถคิดราคากลางได้อย่างถูกต้อง
และ เพื่อป้ายชั่วคราวและป้ายถาวร จะได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญา


9


มีเพื่อนช่างถามมา ว่า คิดราคากลางปูกระเบื้องแล้วเผื่อปริมาณวัสดุกระเบื้อง เพราะมีการตัดเศษทิ้ง
ต่อมาถูกตรวจสอบ แล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ความเห็นว่าเผื่อปริมาณวัสดุกระเบื้องไม่ได้
ปูกระเบื้อง 1 ตารางเมตร ก็ต้องคิดวัสดุกระเบื้อง 1 ตารางเมตร เท่านั้น


คำตอบ : คิดเผื่อปริมาณวัสดุได้ครับ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการคิดวัสดุมวลรวมต่อหน่วยก็เขียนไว้ชัดแล้ว
และแม้ว่าหลักเกณฑ์ราคากลางจะไม่ได้กำหนดไว้ชัด ก็สามารถคิดได้ เพราะ เพราะกระเบื้อง 1 ตารางเมตร จะไม่สามารถปูได้พอดี ต้องมีการตัดเศษทิ้ง
ตามขั้นตอนการทำงานอยู่แล้ว การทำราคากลาง คือการคิดค่าใช้จ่ายที่เรากำหนดให้ผู้รับจ้างทำงานให้เรา เมื่อต้องใช้วัสดุจริงเท่าไหร่ (โดยประมาณ)
ก็ต้องคิดให้ผู้รับจ้าง ตามที่ต้องใช้จริง ราชการต้องกำหนดราคากลางให้เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง เพื่อที่จะสามารถทำงานได้และมีกำไรตามสมควร
ราชการไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะกำหนดราคากลางเพื่อเอาเปรียบผู้รับจ้างแต่อย่างใด

➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
☎️ 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


10
ทำความเข้าใจ งานจ้างเหมาก่อสร้าง บทบาทระหว่างรัฐผู้ว่าจ้าง กับ เอกชนผู้รับจ้าง
ความแตกต่างระหว่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
☎️ 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


11
อำนาจของ สตง. กับการลงโทษ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรณี ทำราคากลางไม่ถูกต้อง (สูง) ทำให้ราชการเสียหาย หากหน่วยรับตรวจไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ว่าการ (มาตรา 85 วรรคสอง) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ว่าการจะเสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษทางปกครองแก่คณะกรรมการราคากลางก็ได้ (มาตรา 96)
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" http://training.yotathai.com/con-k.html คลิก
☎️ 0️⃣️9️⃣️7️⃣️9️⃣️1️⃣️9️⃣️️1️⃣️0️⃣️0️⃣️1️⃣️(น้องเนะ)
Line@ : @Yotathai (มี@นำหน้า) http://line.me/ti/p/%40yotathai


12
VDO แสดงความคิดเห็น เรื่องความหมายงานก่อสร้าง ว112 และ ว259 โดยช่างถึก โยธาไทย


13
ป.ป.ช. พิจารณาว่า อดีต นายก อบจ.เชียงใหม่ สั่งให้วิศวกรที่ไม่มีอำนาจออกแบบ ทำงานออกแบบก่อสร้างโดยมิชอบ

อ้างอิง https://goo.gl/7YrN93


14
คำอธิบายงาน ประเภท และขนาดที่ต้องมีสถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาตแต่ละสาขา
เป็นผู้ดำเนินการกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นDownload

กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

15


VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง (วันแรก)
8-10 มิถุนายน 61 รังสิต ปทุมธานี สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก) Youtube
➖➖➖➖➖➖


<Day1-1/4
<Day1-2/4
<Day1-3/4
<Day1-4/4
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิก

หน้า: [1] 2 3 ... 6